google

Ediciones en CD:

emblemas

• Libros de Emblemas Espańoles. Edición Completa

• La Edad de Oro de la Emblemática Europea

• Emblemas de Wither & Rollenhagen

• Alciato, Emblemata. Edición Crítica

• Emblemas de la Compańía de Jesús

• Libros de Empresas Renacentistas

• Repertorios Barrocos de Empresas

símbolos

• Jeroglíficos

• Simbolismo Animal

• Mitografías

numismática

• Numismática Renacentista

• Obras Completas de Hubert Goltzius

sabiduría proverbial

• Los Adagia de Erasmo y sus fuentes

diccionarios

• Covarrubias, Tesoro de la lengua espańola

obras completas

• Baltasar Gracián

Tesoros de Kalocsa

• Salterio MS 382
c. 1438

 

Pápai Páriz Ferenc európai peregrinációjának emlékkönyve
(1711-1726)

Közzéteszi a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és Studiolum
Magyarország európai uniós csatlakozásának tiszteletére, 2004 május 1-én

A MTA Könyvtára Kézirattárának egyik gyöngyszeme ifj. Pápai Páriz Ferenc emlékkönyve, amelyet tulajdonosa másfél évtizedes európai peregrinációjára (1711-1726) vitt magával. Ez az emlékkönyv, más szóval album amicorum, amelynek gyakorlata a korabeli Európában, így Magyarországon is általános volt, most digitalizált hasonmás formájában is hozzáférhetővé válik a téma kutatói és minden érdeklődő számára. A 18. századi Európa szellemi életéről sajátos képet felvillantó albumot abból az alkalomból tesszük közzé az interneten, hogy 2004. május 1-én Magyarország az Európai Unió tagja lett.

Az album 122 lapján angol, dán, francia, holland, lengyel, magyar, német és svájci személyiségek írtak be szép sorokat: püspök, tanár, orvos, tudós, és nem is egy később híressé váló diák, angol, arab, francia, görög, héber, latin, német, olasz, provanszál, spanyol, szír nyelven, vagy akár több nyelven is egyszerre. A bejegyzések általában idézetből, mottóból és ajánlásból, a hely és időpont jelzéséből, valamint a bejegyző aláírásából állnak, s lapozhatunk közöttük személyek, városok, időpontok és oldalak szerint.

Az anyag bemutatását a bejegyző személyek életrajza, fontosabb munkáik címlapjai, térképek és portrék teszik teljessé.

Az Albumot lapozgatva kézzelfoghatóvá válik az egykori Európa sokszínűsége és összetettsége, s talán a különbözőségek és a közös gyökerek elismerésén alapuló egység álma is, ahogyan az már az első humanisták számára is természetes volt.

 

Kattintson ide, ha lapozgatni akarja az Albumot, olvasni Isaac Newton bejegyzését, vagy idősebb Pápai Páriz Ferenc megható búcsúját hosszú útra induló fiától. (A linkek a Magyar Tudományos Akadémia szerverére mutatnak,  és új ablakot nyitnak meg.)

Ifjabb Pápai Páriz Ferenc 1687 május 1-én született Nagyenyeden. Apja, idősebb Pápai Páriz Ferenc az erdélyi fejedelem udvari orvosa volt, s nemzetközi szakmai elismerést vívott ki magának. Különféle fontos orvosi munkák mellett ő volt a legnépszerűbb korabeli latin-magyar szótár szerzője is.

Ferencet szülei tízéves korában Nagyszebenbe küldték német szóra, majd szülővárosa, Nagyenyed európai hírű egyetemén, a protestáns művelődés kelet-európai központjában tanult. 1711-ben a kor szokása szerint hosszú – tizenöt évig tartó – peregrinációra indult a protestáns Európa különféle akadémiáira, orvostudományt, filozófiát és teológiát tanulni. Útját apja tervezte meg nagy gonddal, aki igen jó, gyakran szoros baráti kapcsolatban állt a korabeli Európa kiemelkedő tudósaival: ezek mindannyian meleg fogadtatásban részesítették fiát.

Ferenc 1714-ban doktorált orvostudományból Halléban. Tanulmányait ezután Leidenben folytatta, ahol sok más nagyenyedi diák érdekében is közbenjárt. Tanult Franekerben is, majd 1718-tól 1726-ig Angliában. Ez utóbbi periódust csak egy rövid svájci és hollandiai út szakította meg 1719-ben. 1726-ban hazatért Erdélybe, ahol orvosi praxist folytatott.

A tanulmányok mellett Pápai Páriz Ferenc fontos – és titkos – küldetése volt, hogy a protestáns fejedelmektől és intézményektől pénzt gyűjtsön az 1704-ben és 1707-ben az osztrák csapatok által elpusztított nagyenyedi kollégium újjáépítésére. Sikerült is tíz év alatt 7000 fontot összegyűjtenie, amelynek egy részét angol bankokban helyezte el: ezeknek jövedelme egészen 1850-ig számos nagyenyedi diák külföldi tanulmányait fedezték.

Az Európa legkülönfélébb szellemi központjaiban folytatott tanulmányok, a kor legkiemelkedőbb tudósaival kötött ismeretség, és mindenekelőtt titkos diplomáciai küldetése folytán Pápai Páriz Ferenc rendkívüli ajánlások sorát gyűjthette össze album amicorumában, közöttük többek között Newtonét és Halley-ét is. Albuma ilyenformán a kor legjelesebb személyiségeinek bejegyzéseinek egyedülálló múzeuma.

 

Studiolum nagy örömmel vett részt e közös vállalkozásban,
az Album internetes kiadásában,  amelynek lapjain
megelevenedik a korabeli szellemi életnek
egész Európát behálózó szövedéke.

 

 
 

última hora

• ˇRegístrese para nuestras novedades!

• 5.4: RSA: una recapitulación

• 4.4: Edición DVD de Covarrubias, Tesoro de la lengua espańola

• 18.3: Tesoros de Kalocsa, vol. 1: Salterio MS 382

más...

silva

Discreto Lector

Sancho Panza y la tortuga

Un encuentro con la Inquisición

Fénix en lo alto de la palmera

Canis reversus

La Voz de su Amo

El mejor verso de Virgilio

Comer tortuga, o no comerla

blog de studiolum

•  Chinatown

•  Un viaje a la mente barroca

•  Unde Covarrubias Hungaricč didicit?

más...

biblioteca abierta

• Bibliografía Emblemática Hispánica

• Horapolo, Hieroglyphica 1547

• Alciato, Emblemata 1531

• El Album Amicorum de Franciscus Pápai Páriz

• Ludovicus Carbo, De Mathiae regis rebus gestis (c. 1473-75)

• Epistolario de Pedro de Santacilia y Pax

medio maravedí

Textos y estudios de literatura espańola medieval y del Siglo de Oro